Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri “AN.NIKA kolo sreče!”

(v nadaljevanju Pravila)

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je podjetje AN.NIKA, d.o.o., Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator).


TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traja od 24.2.2022 do preklica. Dobitniki nagrad bodo o nagradi obveščeni takoj po tem ko bodo zavrteli kolo.

 

IZVAJANJE NAGRADNE IGRE

Promocija nagradne igre bo potekala na spletni strani www.annika.si


NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija prenovljene spletne trgovine AN.NIKA.


SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči v nagradni igri so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo na sledeče načine:

  • na povezavi do spletnega mesta vnesejo svoje ime in priimek ter elektronski naslov.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le enkrat. Tudi, če obiskovalec spletne strani uporabi drug elektronski naslov z namenom pridobitve več nagrad, si organizator pridržuje pravico, da takšnemu obiskovalcu ne pošlje nagrade z namenom preprečitve zlorabe nagradne igre.

Udeleženci nagradne igre ta Pravila sodelovanja v nagradni igri (v nadaljevanju: pravila) sprejmejo s tem, da se pred sodelovanjem v nagradni igri strinjajo s temi pogoji.

Nakup katerega koli izdelka ali storitve ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju ali izvedbi nagradne igre ali osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani.


NAGRADNE, KI JIH BOMO PODELILI:

-5% popust na nakup v spletni trgovini AN.NIKA

-10% popust na nakup v spletni trgovini AN.NIKA

-20% popust na nakup v spletni trgovini AN.NIKA

-25% popust na nakup v spletni trgovini AN.NIKA

-30% popust na nakup v spletni trgovini AN.NIKA

-brezplačna dostava pri nakupi v spletni trgovini AN.NIKA

 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe nagrad tekom trajanja te nagradne igre.

 

KAKO POTEKA NAGRADNA IGRA?

Na spletni strani annika.si so v času trajanja nagradne igre objavljeni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri. Obiskovalec spletne strani vnese svoj e-mail, potrdi Pravila sodelovanja, nato s pritiskom na gumb “Zavrti kolo sreče!” zavrti kolo sreče in počaka, da se le-ta odvrti do konca, ko izve ali je zadel kakšno od nagrad.


KAKO POTEKA IZBOR NAGRAJENCEV NAGRADNE IGRE?

Nagrajenec bo izbran naključno skladno z algoritmom, ki ga uporablja aplikacija “Wheelio” in po izpolnitvi pogojev nagradne igre. 


STROKOVNA KOMISIJA NAGRADNE IGRE “AN.NIKA kolo sreče!”

Nagradna igra se izvaja s pomočjo aplikacije, ki sama izbira kateri udeleženec dobi nagrado in kateri ne. Na samo delovanje aplikacije organizator nima vpliva, je pa preveril, da aplikacija deluje na način, da po sistemu verjetnosti deli nagrade. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
  • se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili.

KAKO BO NAGRAJENEC SEZNANJEM S PREJETJEM NAGRADE?

Nagrajenec bo o prejeti nagradi seznanjen nemudoma po sodelovanju.


KAKO BO NAGRAJENEC PREVZEL NAGARDO?

Nagrajenec bo prevzel nagrado s klikom “Kopiraj”, ko se bo prikazalo ime kupona in imel čas 15 min, da to nagrado izkoristi v spletni trgovini AN.NIKA.

Pritožba na izbor nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča. Če nagrajenec nagrade ne porabi v 15 minutah, izgubi pravico do nagrade. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad. 


IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje posameznih družbenih omrežij in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje spletne nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
  • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrad.

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti glavne nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se glavna nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek ter naslov, kamor se nagrada pošlje po PTT.


ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in GDPR. Osebni podatki, ki se zbirajo so: elektronska pošta, ime priimek, naslov, telefon/gsm. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvedbe te nagradne igre. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Sodelujoči izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe izvedbe nagradne igre, za namen obveščanja o prejeti nagradni igri in za potrebe prevzema/pošiljanja prejete nagrade. Vsak nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje uporabo elektronske pošte za prijavo na e-novice, kar izrazi tudi s posebnim soglasjem pred sodelovanjem v nagradni igri. Po končanju nagradne igre se osebni podatki udeležencev, nagrajencev ne uporabljajo in ne obdelujejo.  V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z GDPR in Zakonom o varovanju osebnih podatkov.


SOGLASJE ZA UPORABO IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Udeleženec nagradne igre soglaša in brezpogojno izjavlja, da AN.NIKA, d.o.o. obdeluje in uporablja zgoraj navedene podatke izključno za namen nagradne igre.  Podatki se ne uporabljajo in ne obdelujejo za druge namene. Podatki se skrbno varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Udeleženec igre izjavlja, da je seznanjen in soglaša s tem, da navedene osebne podatke upravlja in obdeluje oz. uporablja samo družba AN.NIKA, d.o.o. Izjavlja, da je seznanjen z dejstvom, da daje te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odkloni ter je seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov.

Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljavcu in uporabniku mojih osebnih podatkov:

AN.NIKA, d.o.o., Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje,  ki ga zastopa Vida Ozis.


DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE

Pravila igre so javno objavljena na spletni strani www.annika.si.

S sodelovanjem sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta Pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski, bodisi kateri koli drugi obliki.


KONČNE DOLOČBE

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. 

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence. Za vse morebitne spore iz naslova natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Celju.

10% na nakup

Ob prijavi na naše e-novičke prejmete kupon
za 10% popust na vaš nakup.

*S prijavo na e-novice se strinjate s politiko zasebnosti.

 

0