Pravila in pogoji nagradne igre z dne 22.12.2021

 1. člen

Organizator Facebook nagradne igre je Patricija Kovačič s.p. (Kozje 64,

3260 Kozje).

Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakorkoli povezana z

družabnim omrežjem Facebook.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi  državljani Republike Slovenije.

Nagradna igra poteka od 22. 12. 2021 (od objave na časovnici Facebook do 27. 12. 2021 do 19:30. ure.

Nagrajenca bomo določili na podlagi žreba. Nagrado bo prejel nagrajenec, ki bo všečkal objavo o nagradni igri in v komentar napisal vsaj dve osebi.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno s kakršnimkoli nakupom in ga Patricija Kovačič s.p. ne zaračunava.

Udeleženci nagradnega izziva sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške

sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta;
 • morebitni strošek prenosa podatkov z interneta.
 1. člen

V okviru nagradne igre bomo podelili 1x darilni bon v vrednosti 38,00 EUR, ki ga je mogoče koristit samo v Centru medicinske pedikure AN.NIKA Krško, na Ulici mladinskih del. brigad 2a, v Leskovcu pri Kršekm.

 1. člen

Nagradni izziv poteka na spletnem družbenem omrežju Facebook

https://www.facebook.com/centermedicinskepedikure

Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da registrirani Facebook uporabniki všečkajo objavo

ter v komentar napišejo vsaj dve osebi. Organizator bo med vsemi sodelujočimi izžrebal tri srečneže,

ki bodo prejeli nagrado.

Šteje se, da so sodelujoči z všečkanjem objave ter posledično s sodelovanjem seznanjeni s pravili

in pogoji te nagradne igre ter se z njimi v celoti strinjajo.

V nagradni igri lahko posamezni Facebook uporabniki sodelujejo kolikokrat želijo, vendar lahko

nagrado prejmejo le enkrat.

Žrebanje bo potekalo v torek, 28. 12. 2021, ob 15:30. uri, na sedežu organizatorja.

Rezultati nagradne igre bodo objavljeni do 28. 12. 2021, do 20. ure kot Facebook objava na naši časovnici

Facebook strani Medicinska Pedikura An.nika .

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na

tretje osebe.

 1. člen

Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo posnetka žreba na Facebook strani Medicinska Pedikura An.nika, kjer ga bo pozval, da mu v nabiralnik na Facebook strani posreduje osebne

podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec se mora v 7 dneh od objave obvestila o nagradi

na časovnici posredovati v nabiralnik svoje podatke. Nagrajenec bo nagrado prejel po

pošti na naslov, ki ga bo sporočil v Facebook nabiralnik.

Če se nagrajenec ne odzove, ali v 7 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov oziroma ne

prevzame nagrade v dogovorjenem času, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v

tem primeru ne podeli.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje

pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

– udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

– udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob

posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojega odgovora na Facebook strani Medicinska Pedikura An.nika.

Organizator bo osebne podatke, ki jih bo prejel s strani nagrajenca (ime, priimek, naslov)

uporabil izključno za objavo na časovnici Facebook strani ter za pošiljanje nagrade po pošti.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 1. člen

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18

let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo

zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo ali je izplačati v gotovini. Nagrade ni

mogoče zamenjati.

 1. člen

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR

zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa

osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali

trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje po e-pošti:

info@annika.si

Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali

uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi

obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.

Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1 in

Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR, da organizator igre hrani podatke sodelujočega in

jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bo

organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 in Splošno uredbo

o varstvu podatkov – GDPR ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo

posredoval tretjim osebam. Osebnih podatkov organizator ne bo posredoval niti socialnemu

omrežju Facebook.

Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki na Facebook strani, potrdilo o izročitvi

nagrade, zapisnik o predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 in Splošno uredbo o

varstvu podatkov – GDPR ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.

 1. člen

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in

pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje

pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne

prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave rezultatov na

lestvici na Facebook strani Medicinska Pedikura An.nika.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh

morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator si

pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki

tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in

novostih v zvezi z nagradno igro bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na

Facebook strani Medicinska Pedikura An.nika.

 1. člen

Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za

posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake

v delu komisije in glede same izvedbe nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v

skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija

razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

 1. člen

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre, ali v povezavi z njo, rešuje pristojno stvarno

sodišče v Celju.

Krško, 22. 12. 2021, Patricija Kovačič s.p.

10% na nakup

Ob prijavi na naše e-novičke prejmete kupon
za 10% popust na vaš nakup.

*S prijavo na e-novice se strinjate s politiko zasebnosti.

 

0